Privacyverklaring Gezonheidsplein de Postbaan

Gezonheidsplein de Postbaan, gevestigd Postbaan 14a, 5861 CT Wanssum,
KvK-nummer 14101488.

Gezonheidsplein de Postbaan informeert u bij deze welke persoonsgegevens Gezonheidsplein de Postbaan verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook het cookiebeleid komt aan de orde.

Privacy

Gezonheidsplein de Postbaan respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.gezondheidspleindepostbaan.nl, en van haar (potentiƫle) relaties. Indien u een contact- of aanmeldformulier van Gezonheidsplein de Postbaan invult, of ons een e-mail stuurt, geeft u ons toestemming uw gegevens te bewaren zo lang het nodig is voor de afhandeling.

Het betreft:
  • Uw naam of bedrijfsnaam;
  • uw adres;
  • uw emailadres(sen);
  • uw telefoonnummer(s);
  • uw training gegevens;
  • uw bankrekeningnummer.

De persoonlijke gegevens die u aan Gezonheidsplein de Postbaan verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming door ons bewaard.

Doel gegevensopslag

Gezonheidsplein de Postbaan bewaart uw gegevens om u te kunnen informeren, te incasseren en ter registratie. Daarvoor gebruikt Gezonheidsplein de Postbaan e-mail via Mailchimp, Reba boekhouding software, de website www.gezondheidspleindepostbaan.nl, facebook en eventueel andere sociale media. Bij eventuele vragen hierover streeft Gezonheidsplein de Postbaan erna om zo snel mogelijk te reageren op uw e-mail.
Gezonheidsplein de Postbaan gebruikt Outlook voor haar mailverkeer. Op de site van Outlook worden gegevens bewaard. Met Outlook wordt uiterlijk 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten conform de AVG.
Lees de privacyverklaring van de betreffende Social Media om in te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Uw gegevens

Indien u gegevens aan Gezonheidsplein de Postbaan verstrekt, informeert Gezonheidsplein de Postbaan u per ommegaande over de ontvangen data en wijst u erop dat u deze gegevens te allen tijde kunt laten vernietigen.
Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties. Gezonheidsplein de Postbaan handelt conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gezonheidsplein de Postbaan legt bij contact met u de door u opgegeven gegevens vast en bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Bewaartermijn

Gezonheidsplein de Postbaan bewaart uw gegevens om u te kunnen berichten aangaande haar doelstelling: werken aan persoonlijk gestelde doelen op gebied van sport en gezondheid. Gezonheidsplein de Postbaan bewaart uw gegevens tot 5 jaar na uitschrijving.

Inzage

Indien u een relatie met Gezonheidsplein de Postbaan heeft, kunt u na schriftelijk verzoek (brief/e-mail) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk informeren, indien u niet meer benaderd wilt worden door Gezonheidsplein de Postbaan.

Gebruik gegevens

Gezonheidsplein de Postbaan gebruikt uw gegevens voor een optimale dienstverlening aan u. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

Vragen?

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid en over uw persoonsgegevens kunt u met Gezonheidsplein de Postbaan contact opnemen, door een e-mail te sturen naar: info@gezondheidspleindepostbaan.nl

Afmelden

Indien u niet langer wilt sporten bij Gezonheidsplein de Postbaan. Stuur dan een mail naar info@gezondheidspleindepostbaan.nl Meld daarbij als onderwerp: Afmelding.
U kunt daarbij aangeven of u wenst dat uw gegevens uit onze databestanden verwijderd worden. Overigens bevat ieder bericht een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u zich afmeldt, kunt u aangeven dat uw data die bij Gezonheidsplein de Postbaan bekend zijn, vernietigd dienen te worden (recht op vergeten te worden).

Website

U kunt de website van Gezonheidsplein de Postbaan bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. Onze website maakt geen gebruik van Cookies.
Onze servers worden gehost door Hostnet en staan in Nederland.

Andere partijen

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links en/of buttons met de website van de stichting zijn verbonden. Deze derden dienen een eigen privacyverklaring en -beleid te hebben conform de AVG.

Eventuele klacht

Indien de Gezonheidsplein de Postbaan volgens u niet handelt conform deze privacyverklaring, de eisen van de WBP en de AVG verzoeken wij u contact op te nemen via het mailadres info@gezondheidspleindepostbaan.nl U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Gezonheidsplein de Postbaan behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit wordt op de website gemeld.